DE 1 MINUUT ANALYSE VAN "DE HEINEKEN ONTVOERING"

Eerst even een uitleg van 1 minuut, daarna de 1 minuut analyse:

Publieksfilm-dramaturgie is simpel: In de eerste 2 scenes moet je de film vertellen. Eerst het Probleem, dan de Hoofdpersoon, die het Probleem moet oplossen. 

In de eerste scene of sequentie moet het Probleem van de film neergezet worden. Het Probleem is meestal “de boef”, de tegenstander.

In de tweede scene of sequentie moet de Hoofdpersoon (met zijn innerlijk probleem) worden neergezet, die straks het Probleem van de film moet gaan oplossen. 

Zo weet de kijker meteen waar de film over gaat, en welke weg de hoofdpersoon moet gaan afleggen om het probleem op te lossen. Zo kun je maximaal meedenken, mee-indentificeren en mee-anticiperen.

Je weet dus door deze eerste twee scenes/sequenties vaak binnen 1 minuut, waar de film over gaat: 
Daarom noemen we dit de 1 minuut analyse.


DE 1 MINUUT ANALYSE VAN “DE HEINEKEN ONTVOERING”

1ste sequentie (het Probleem):
In de 1ste sequentie van de film worden de Heineken-ontvoerders neergezet.

2de sequentie (de Hoofdpersoon met innerlijk probleem):
Na deze 1ste sequentie wordt Hoofdpersoon Freddy Heineken neergezet, met duidelijk zijn innerlijk probleem: egoisme (zowel zakelijk als prive).

Uit deze 2 sequenties volgt: De film gaat dus over:
Hoofdpersoon Heineken kan zijn ontvoerders-Probleem pas oplossen, als hij zich ontwikkeld heeft van egoist tot opofferende echtgenoot/baas.


10 SNELLE CHECKPUNTEN:

1. DNA TITEL OF DRAMATISCHE IRONIE TITEL?
Ja, voor iedereen volkomen duidelijke DNA-titel. Hoewel het eigenlijk meer over hoofdpersoon Freddy Heineken gaat dan over de ontvoering vanuit de ontvoerders.

2. EEN DUIDELIJK GEKOZEN GENRE?
Je verwacht een heist (overval) film, maar het is meer een drama van slachtoffer Freddy Heineken, die zich als mens ontwikkelt.

3. EEN ZICH ONTWIKKELENDE HOOFDPERSOON?
Ja, Freddy Heineken ontwikkelt zich van egoist tot een opofferende echtgenoot en baas.

4. EEN SCHIJNBAAR ONOPLOSBAAR PROBLEEM?
Ja, de ontvoerders: Zij slagen eerst met de ontvoering, en in de tweede helft van de film blijven ze maar niet te pakken.

5. EEN TIJD/ARENA MET EXTRA PROBLEEM?  
Nee, de tijd (jaren 80) of de arena levert geen extra (dramatische) problemen op.

6. VAN “KAPOTTE” NAAR “HELENDE” FAMILIE?
Ja, hoofdpersoon Heineken maakt deze reis van “kapotte familie” (zijn vrouw, zijn zakelijke medewerkers) naar “helende familie” door.

7. EEN HELDERE FINISHLIJN?
Ja, vanaf het begin is duidelijk dat de film is afgelopen als Heineken zijn ontvoerders gepakt heeft.

8. DE HOOFDPERSOON KRIJGT EEN TWEEDE KANS?
Ja, gedwongen door de ontvoering krijgt hoofdpersoon Heineken een tweede kans: in dit geval om een beter mens te worden.

9. EEN SUPERHOGE INZET VOOR DE HOOFDPERSOON?
Ja, in het eerste deel is hij gekidnapt en wordt zijn leven fysiek bedreigd; in het tweede deel wordt zijn mentale leven bedreigd: als hij de ontvoerders niet pakt, gaat hij kapot aan angsten.

10. VISIE: 2 WAARDEN TEGEN ELKAAR, 1 WINT?
Ja, in het begin is Heineken’s levensvisie “egoisme” tegenover zijn vrouw’s “menselijkheid”. Uiteindelijk wint menselijkheid het van egoisme. Dat is de eindvisie van de film.

EINDOORDEEL: Hoge score op de meeste punten. Hierdoor kun je als kijker goed met het drama en de reis van hoofdpersoon Heineken meeleven. De titel is misschien wat verwarrend: Je verwacht wellicht dat de ontvoerders de hoofdpersonen zijn, maar dat is niet het geval, ze zijn de tegenstanders. Het affiche (zie boven) is een heldere weergave van de film.